Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 26 2018 Dyrektora MCS z siedzibą w Bełchatowie
Zarządzenie Nr 26 2018 Dyrektora MCS z siedzibą w Bełchatowie
z dnia 02.10.2018 r.
03.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia 19.09.2018r.
Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia
19.09.2018 r.
02.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia 08.08.2018
Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia
08.08.2018r.
19.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 21/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia 01.08.2018r.
Zarządzenie Nr 21/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia
01.08.2018r.
19.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia 01.08.2018r.
Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia
01.08.2018r.
19.09.2018 więcej
Zarzadzenie Nr 19/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia 01.08.2018r.
Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora MCs w Bełchatowie dnia
01.08.2018 r.
19.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia 30.07.2018r.
zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia
30.07.2018 r.
19.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia 23.08.2018r.
Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie z dnia
23.08.2018 r.
27.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora MCS z dnia 3 sierpnia 2018r.
Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora MCS z dnia 3 sierpnia 2018r.
06.08.2018 więcej
Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie
Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora MCS w Bełchatowie
17.07.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się